Fåren

Tornets Gård

 

Fåren

På gården finns ett antal tackor, baggar och ibland även lamm.

 

Våran fårbesättning har M3 status.

Rasfakta

 

Värmlandsfår tillhör gruppen Allmogefår.

 

Allmogefår är raser som tidigare varit vanliga i Sverige men som minskade i antal i slutet av 1800-talet då man istället började importera andra raser från utlandet.

 

Då Värmlandsfåret återupptäcktes för ca 20 år sedan hos Bengt Sonesson i Värnäs i Värmland fans det endast ca 100 individer kvar.

 

Rasen hade funnits i Bengts familj i flera generationer och Bengt hade dessutom rest runt till olika gårdar i Norra Värmland och köpt in liknande får av “gammal typ”.

 

Tack vare ett noggrant bevarandearbete finns det i dag ca 2000 Värmlandsfår i genbanken.

 

Värmlandsfår är en relativt småväxt ras, en tacka väger ca 35-60 kg och en bagge väger ca 50-60kg.

 

Rasen har små öron och en kort svans. Tackorna är kulliga och baggarna kan vara både kulliga och behornade

 

Värmlandsfårets ull har ofta rya eller gobelängkaraktär. sk. Vadmalsull är också vanlig.

 

Antalet lamm varierar från 1-4st och tackorna är i regel goda mödrar.

 

Det är en social ras och fåren blir ofta väldigt tama.